Kontakt

Mgr. Ondrej Bene – BIKEGARAGE

Sídlo firmy: Bystrá 860/ 25, 949 12 Nitra

Adresa prevádzky: Bratislavská 2695/ 9A, 949 01 Nitra

Otváracia doba:
Pondelok 8.00 – 17.00
Utorok 7.00 – 16.00
Streda 8.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 17.00
Piatok 7.00 – 16.00
Obed 12.00 – 13.00

Telefónny kontakt:
037/ 63 00 766

E-mail:
info@bikegarage.sk

ÚČET – BANKOVÉ INFO PRE PLATBY

Bankové spojenie: SK46 0200 0000 0039 3647 4653
SWIFT: SUBASKBX

bikegarage_nr

2022 © bikegarage | design&code by Inovative